Đây là tín hiệu ĐỔI TIỀN chánh thức?

Fb.Hardy John|

Thống đốc ngân hàng trung ương tuyên bố là đã có giải pháp để cướp hết vàng, USD trong dân, nghĩa là Đổi Tiền lần 4 để cướp sạch 500 tấn vàng và 60 tỷ USD đó. Vì đây là biện pháp duy nhất, nhanh nhất, gọn nhất để cướp sạch vàng, USD trong dân. Vì lúc đó dân muốn có tiền mới thì bắt buộc phải đem vàng, USD ra bán, tỷ giá có thấp bao nhiêu cũng phải bán, còn không là khỏi có tiền mới, mà không có tiền mới thì không sống được, vì cái gì bây giờ mà không cần tiền.

Xin bạn xem tiếp bài Đây là tín hiệu ĐỔI TIỀN chánh thức? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)