Đề xuất đổ thêm bùn thải xuống biển Bình Thuận

Sau vụ công ty Vĩnh Tân 1 được cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải ra biển Vĩnh Tân, lại có thêm Tổng công ty phát điện 3 xin phép đổ 2,4 triệu m3 bùn.

(Visited 1 times, 1 visits today)