Dean Trần: từ thuyền nhân thành thượng nghị sĩ tiểu bang

Dean Trần, một người Mỹ gốc Việt và từng là thuyền nhân, hôm 5/12 đã đắc cử thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts.

(Visited 1 times, 1 visits today)