Đeo chuông cổ mèo

Có lần trong một cuộc nói chuyện bàn về ý nghĩa cuộc đời, có người hỏi rằng: thế nào là lẽ sống? Tôi nói, lẽ sống là những điều mà không có nó bạn sẽ không thể sống được. Và vì thế kể cả chết, tôi cũng phải đấu tranh để giành bằng được điều đó cho mình. Tôi phải nói ra những điều này, phải nói bằng được dù biết điều đó cực kỳ nguy hiểm cho mình. Tôi xin nguyện làm con chuột cảm tử tiếp tục đeo cái chuông lên cổ con mèo già gian ác, vì tương lai của đồng bào tôi, vì đó là lẽ sống mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Xin bạn xem tiếp bài Đeo chuông cổ mèo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)