Deutsche Bank đồng ý nộp phạt 7,2 tỷ đôla cho Mỹ

Deutsche Bank đồng ý thỏa thuận nộp phạt 7,2 tỷ đôla cho Mỹ về cuộc điều tra hoạt động bán chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp.

(Visited 1 times, 1 visits today)