Đi tìm chân dung con người thực của một nhà tu hành

Nhà nghiên cứu Triết học và Phật giáo Thái Kim Lan chia sẻ về cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang, người vừa viên tịch ở Huế, hưởng thọ 96 tuổi.

(Visited 1 times, 1 visits today)