Điều gì đang diễn ra trên chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam?

Chúng ta khó có thể kết luận được rằng việc nấu bếp ga dưới giá phóng tên lửa chống hạm có an toàn hay không, nhưng bức hình này cho thấy quân kỷ của Hải quân Việt Nam là cực kỳ bết bát.

Xin bạn xem tiếp bài Điều gì đang diễn ra trên chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)