Điểu tận, cung tàng

Tân Phong – Việt Tân

Huy Đức Osin, cây viết được coi là người của Phe Thắng Cuộc, đã gióng lên hồi chuông nguyện cho lần lượt những “hổ báo” một thời của chính trường Việt Nam với những cái tên tuổi khét tiếng như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trầm Bê, Bầu Kiên, Trần Bắc Hà… trong một bài viết cách đây đã đụng chạm đến một “vùng cấm” của những Lão Đại trong bóng tối, với cái nhan đề “Lê Đức Anh’s Kids” cùng lời nhắn đang đợi công bố cho “đúng qui trình”.

Xin bạn xem tiếp bài Điểu tận, cung tàng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)