Đinh La Thăng: Bất ngờ, Bất thường, Bất chấp ?

Fb. Văn Thịnh Hà |

Cách đây vài tuần, tôi có viết bài: “Đinh La Thăng (ĐLT) – Đỉnh cao của những bất thường” (Danluan.org). Những tưởng, sau bài đó, chẳng còn điều gì để bàn về sự bất thường một khi “nó” đã đạt đến đỉnh cao!
Thế nhưng, cuộc đời luôn khó lường với chữ ngờ – nhất là trong cái thời, luật văn bản chả là cái gì so với… luật rừng!

Xin bạn xem tiếp bài Đinh La Thăng: Bất ngờ, Bất thường, Bất chấp ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)