Đinh Nguyên Kha được trả tự do, ‘sẽ tiếp tục tranh đấu’

Nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha vừa mãn hạn 6 năm tù nói với VOA rằng anh kiên quyết tiếp tục ‘tranh đấu vì lợi ích của dân tộc và chủ quyền lãnh thổ.’

(Visited 1 times, 1 visits today)