Dịp 30/4: Xuất hiện lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế

Các hội đoàn trong và ngoài nước vừa đưa ra lời kêu gọi Việt Nam loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ xúy cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền, nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt, 30/4/1975.

(Visited 3 times, 1 visits today)