Đoàn TNS Mỹ thăm VN để khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ hai nước

Một phái đoàn gồm 10 nghị sĩ Mỹ đang ở thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh và vấn đề Biển Đông

(Visited 1 times, 1 visits today)