Doanh nghiệp mạng Trung Quốc phải phục tùng chính quyền ra sao?

Vi Yên – Luật Khoa tạp chí|

Tháng 6 năm ngoái, Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực ở Trung Quốc, khiến cho giới doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp mạng) trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết.

Theo điều 47 của luật này, doanh nghiệp mạng chịu trách nhiệm đối với các thông tin xuất bản hoặc đăng tải trên mạng.

Xin bạn xem tiếp bài Doanh nghiệp mạng Trung Quốc phải phục tùng chính quyền ra sao? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)