Doanh nghiệp Mỹ gặp thách thức ‘đáng kể’ tại Việt Nam

Các công ty của Mỹ vẫn gặp những thách thức “đáng kể”, bao gồm cả tham nhũng, khi tiến hành kinh doanh ở Việt Nam, một thị trường đang thu hút dòng vốn lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo một phúc trình của Hoa Kỳ.

(Visited 1 times, 1 visits today)