Doanh nghiệp Việt Nam cần tinh thần của ‘Chủ nghĩa tư bản’

Việt Nam muốn tăng trưởng và phát triển nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản, chướng ngại cần được nhận diện và chỉ ra.

(Visited 1 times, 1 visits today)