Đội quân thiêu thân bao vây, uy hiếp Giáo Xứ Mỹ Khánh

Từ tối 17/10/2018 đội quân hùng hậu gồm công an xã, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công nhân viên chức, hội cờ đỏ … được huy động đến bao vây, dùng xe máy lùng sục khắp ngả đường Giáo Xứ Mỹ Khánh.

Xin bạn xem tiếp bài Đội quân thiêu thân bao vây, uy hiếp Giáo Xứ Mỹ Khánh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)