Đối Thoại Nhân Quyền Việt – Mỹ ngày 23 tại Hà Nội

Phiên họp Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, theo thông báo từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

(Visited 1 times, 1 visits today)