Đồn đoán Trần Đại Quang : Ai lên cũng vậy, ai xuống cũng thế…

Dù sao thì, ai lên cũng vậy, ai xuống cũng thế, hoàn toàn không còn quan trọng, khi mà quyền tự do bầu cử – ứng cử còn chưa được đảm bảo. Và nhiều người quan tâm đến chính trị mong muốn một thể chế bớt đi sự đồn đoán, thay vào đó là sự minh bạch và tự do vận động (cam kết) trong hoạt động chính trị. Và khi đó, xã hội đó sẽ phát triển một cách thực sự bền vững hơn.

Xin bạn xem tiếp bài Đồn đoán Trần Đại Quang : Ai lên cũng vậy, ai xuống cũng thế… tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)