Đồng Tâm không khuất phục: Kẻ đầu thú và tự thú phải là giới bạo quyền Hà Nội

Người dân Đồng Tâm nhất quyết không chịu khuất phục trước sự khủng bố trắng của nhà cầm quyền Hà Nội.

Nguồn videoclip: Fb. công Lê

Xin bạn xem tiếp bài Đồng Tâm không khuất phục: Kẻ đầu thú và tự thú phải là giới bạo quyền Hà Nội tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)