Dự án Bauxite Tân Rai: “Lãi giả, lỗ thật”

Nguyễn Hữu Phước – Bauxite Việt Nam

Đến nay vừa tròn 10 năm thử nghiệm dự án bauxite trên Tây Nguyên theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 245/TB-TW.
Sau nhiều lần bị chậm tiến độ, từ năm 2013 đến nay, 2 dự án bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) lần lượt đã đi vào hoạt động. Việc công khai minh bạch các kết quả hoạt động của hai dự án này đã không được thực hiện, dẫn đến việc đánh giá không khách quan ngay cả ở nghị trường Quốc hội.

Xin bạn xem tiếp bài Dự án Bauxite Tân Rai: “Lãi giả, lỗ thật” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)