Dư luận hoài nghi tác dụng của công điện chống tham nhũng

Thủ tướng Việt Nam hôm 17/6 gửi công điện tới các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh, thành đề nghị tăng cường “phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ”. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ hoài nghi về tác dụng của bức công điện.

(Visited 1 times, 1 visits today)