Dư luận nói gì về sự tái xuất hiện của Nguyễn Phú Trọng?

Dư luận mạng xã hội nói gì về sự tái xuất hiện sau một tháng vắng mặt của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng?

(Visited 1 times, 1 visits today)