Dư luận Việt Nam nghi vấn khối tài sản khổng lồ của gia đình một thứ trưởng

Dư luận trong nước những ngày qua đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh khối tài sản hàng trăm tỷ đồng mà gia đình thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu

(Visited 1 times, 1 visits today)