Du Tử Lê, tác giả ‘Khúc Thụy Du’, qua đời ở tuổi 77

Thi sĩ Du Tử Lê, nhà thơ quan trọng của nền thi ca miền Nam Việt Nam, qua đời tại thành phố Garden Grove, California, thọ 77 tuổi.

(Visited 1 times, 1 visits today)