Đức ‘giữ quan điểm về Trịnh Xuân Thanh’

Nguồn ngoại giao Đức nói với BBC rằng Berlin giữ nguyên quan điểm về vụ Trịnh Xuân Thanh và còn đang thảo luận với Việt Nam.

(Visited 2 times, 1 visits today)