Dựng chuyện ‘người vô gia cư tốt bụng’ để lừa gạt, 3 người bị truy tố

Dựng chuyện ‘người vô gia cư tốt bụng’ để lừa gạt, 3 người bị truy tố . Một cặp nam nữ ở tiểu bang New Jersey bị cáo buộc là lấy khoảng $400,000 của một người vô gia cư. Số tiền này là do nhiều người hảo tâm gửi tặng qua trang GoFundMe, nhưng thật ra ngay từ đầu, đây là âm mưu mà cả ba người đã toa rập với nhau dựng lên câu chuyện giả tạo, theo hồ sơ truy tố tại quận Burlington County

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)