Đừng có mơ!

Fb. Ngô Trường An|

Sư tử bảo:

– Hôm nay, rằm tháng 2 là ngày lễ tế xuân hằng năm, các chùa tổ chức cúng tế lớn lắm. Hay là mình cũng đến chùa cầu xin ông hè?

– Xin gì?

– Thì xin bình yên, xin ra đường tránh được tngt, tránh được bọn cướp giật, tránh được CSGT chặn xe đòi tiền….

Xin bạn xem tiếp bài Đừng có mơ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)