Dựng tượng Phidel

Fb. Đỗ Ngọc Thống|

Tượng đài là công trình kiến trúc, vừa để ghi công những nhân vật lịch sử, vừa là một công trình nghệ thuật. Để dựng tượng đài, câu hỏi đầu tiên cần trả lời là: người được dựng tượng là ai và tại sao phải dựng tượng người ấy?

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị làm công văn xin TW hỗ trợ 30 tỉ để hoàn thành việc xây dựng công viên mang tên Phidel và dựng tượng ông.

Xin bạn xem tiếp bài Dựng tượng Phidel tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)