Đường dây nóng để tố cáo biếu xén dịp Tết liệu có hiệu quả?

Cục Chống tham nhũng của Việt Nam lập 3 đường dây nóng để nhận những lời tố cáo về các hành vi tham nhũng, tặng hoặc nhận quà trái quy định trong dịp Tết.

(Visited 1 times, 1 visits today)