Dzô! Một biểu tượng kết đoàn

Ý kiến nói văn hóa ‘uống hết mình’ bỗng dưng là minh chứng cho sự hết lòng.

(Visited 4 times, 1 visits today)