EU cứng rắn trong việc thương thảo Brexit

Thủ tướng Malta nói các nhà lãnh đạo EU không chơi trò tháu cáy khi đàm phán về thị trường chung và tự do di chuyển với chính phủ Anh.

(Visited 1 times, 1 visits today)