EU đưa ra chiến lược đàm phán Brexit

Khối EU nói đã sẵn sàng thảo luận về thương mại với Anh Quốc trước khi việc chia tay giữa hai bên diễn ra.

(Visited 4 times, 1 visits today)