Facebook phản hồi về việc gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu của Việt Nam

Facebook đã gỡ bỏ những nội dung liên quan tới hoạt động buôn bán động vật gặp nguy cấp và quảng cáo cờ bạc trái với những điều lệ của họ trong khi hạn chế một số nội dung “vi phạm luật” của Việt Nam, một phát ngôn viên của đại công ty công nghệ này nói với VOA.

(Visited 1 times, 1 visits today)