Florida gia hạn ghi danh bầu cử vì bão Matthew

Florida gia hạn ghi danh bầu cử vì bão Matthew

Một chánh án liên bang quyết định gia hạn thời gian ghi danh bầu cử ở Florida thêm 1 ngày và đồng ý xem xét gia hạn thêm vì bão Matthew.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)