Forbes công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam

Một chi tiết thú vị là danh sách những gương mặt phụ nữ trong lĩnh vực chính trị của danh sách năm nay gần như lặp lại của năm 2017

(Visited 1 times, 1 visits today)