Formosa 'khắc phục' hàng chục lỗi vi phạm môi trường

Công ty này báo cáo với đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường rằng họ đã khắc phục được 51 lỗi vi phạm, hoàn thành khoảng 96% tiến độ thực hiện cam kết với nhà chức trách

(Visited 1 times, 1 visits today)