Formosa: Một năm nhìn lại

Formosa: Một năm nhìn lại

Tác hại ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra đang gây khốn khó cho người dân

Trả lại cho dân: biển sạch – việc làm
Formosa: Cút – Cút – Cút
Đường lưỡi bò: Cắt – Cắt – Cắt

nguồn: Youtube Thanh Lan Dang
#‎chantroimoimedia‬ #‎DeadFish‬ #‎toichonca‬ #‎IChooseFish‬ #‎FormosaVietnam‬ #‎cachetFormosa‬ #vungang #baovemoitruong

(Visited 5 times, 1 visits today)