FPT Việt Nam mua phần lớn cổ phần công ty tư vấn Intellinet của Mỹ

Chủ tịch FPT, ông Trương Gia Bình cho biết việc mua lại Intellinet sẽ cho phép FPT cung cấp các dịch vụ toàn diện và nâng cao vị trí của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

(Visited 1 times, 1 visits today)