Ga Đồng Đăng chuẩn bị đón Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un?

Khôi Nguyên và Cát Linh có mặt tại ga xe lửa Đồng Đăng, nơi theo nhiều nguồn tin cho biết Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ đến để vào Việt Nam dự Thượng Đỉnh Mỹ – Bắc Hàn.

(Visited 1 times, 1 visits today)