George HW Bush: 4 điều khác biệt về tang lễ của ông

Bush là con trai của một thượng nghị sĩ; McCain, con trai của một đô đốc. Sự khác biệt trong tang lễ của họ nói lên rất nhiều.

(Visited 1 times, 1 visits today)