Ghế các lãnh đạo hàng đầu Đà Nẵng lung lay do sai phạm

Hai người đứng đầu Đà Nẵng đối mặt các biện pháp kỷ luật sau khi một ủy ban đảng xác định ban lãnh đạo thành phố có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.

(Visited 1 times, 1 visits today)