Giá đất dọc biên giới liên Triều đang bốc lửa

Trước việc Bắc Hàn cải thiện quan hệ với miền Nam, thị trường bất động sản nóng nhất Hàn Quốc hiện đang nằm dọc theo biên giới hai nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)