Giải mã ‘tầm nhìn’ Thủ Tướng

Ông Phúc và chính quyền của ông không đối mặt đảng đối lập nào để có thể bị “check and balance” hành vi lẫn ngôn từ của mình. Điều đó khiến ông thủ tướng cảm thấy “tự tin” hơn cho những phác họa tương lai không có thực. Tuy nhiên, khi ông càng “tự tin”, cá nhân ông và chính phủ của ông ngày càng mất niềm tin nghiêm trọng nơi người dân.

Xin bạn xem tiếp bài Giải mã ‘tầm nhìn’ Thủ Tướng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)