Giải pháp nào cho vụ Trịnh Xuân Thanh?

Blogger Người Buôn Gió|

Bạn tôi , anh JB Nguyễn Hữu Vinh nói.

– Cộng sản cái gì nó không nói đến, là cái nó sợ nhất. Còn những cái nó cho nói đến, nó đếch sợ đâu.

Quả đúng như vậy, có nhiều người khi dư luận dấy lên quan tâm, chế độ cộng sản nếu không bịt được thì ngay lập tức sẽ có những trò lố nào đó để dư luận tập trung vào dó.

Xin bạn xem tiếp bài Giải pháp nào cho vụ Trịnh Xuân Thanh? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)