“Giải Phóng” và “Cải Tạo” (1/2)

Ngày 30-04-1975 được Cộng Sản Bắc Việt rêu rao là ngày họ “giải phóng” dân chúng miền Nam khỏi sự “kìm kẹp” của Mỹ-Ngụy, và sau đó tập trung gần một triệu người vào các trại tập trung ở hai miền Nam- Bắc. Thật sự miền Nam không cần ai giải phóng khỏi tự do và thịnh vượng, cũng như người miền Nam không có tội lỗi gì để phải bắt đi “cải tạo!”
Chúng ta thử nhìn lại, có “Giải Phóng” và “Cải Tạo” thật sự hay không?

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)