Giáo dân Văn Thai bị côn đồ đập phá nhà cửa, tài sản

Nhiều ngôi nhà, tài sản của giáo dân Giáo họ Văn Thai, thuộc Giáo xứ Song Ngọc, ở Nghệ An, đã bị côn đồ đập phá vào đêm 31/5

(Visited 1 times, 1 visits today)