Giao duyên Mỹ-Việt từng nhờ bóng đá

Nhắc lại trận giao đấu bóng đá trẻ giữa Đội Hà Nội và Connecticut năm 1991, màn đá dạo cho Hoa Kỳ bỏ cấm vận.

(Visited 1 times, 1 visits today)