Giáo sư Phan Đình Diệu ‘là kẻ sĩ chân chính, cương trực’

Ý kiến nói về bi kịch ‘không được lắng nghe’ của giáo sư Phan Đình Diệu, người từng được ví như Andrei Sakharov của Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)