Giáo sư Trung Quốc bị công an cắt điện thoại trong lúc trả lời phỏng vấn

-Trong Tháng Bảy, Mỹ có ít việc hơn dự trù, thất nghiệp vẫn ở mức 3.9%
-Trung Quốc nói sẽ trả đũa Mỹ, đánh thuế nhập cảng $60 tỷ
-Giáo sư Trung Quốc bị công an cắt điện thoại trong lúc trả lời phỏng vấn

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)