Giao tranh ác liệt lại tiếp diễn ở Aleppo

Thành phố bị nã pháo dữ dội trong lúc thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm thứ Ba và chiến dịch sơ tán nay không thể triển khai.

(Visited 1 times, 1 visits today)